• Hướng dẫn trặn Website trên trình duyệt Google Chrome
  • Sử dụng hiệu quả iCloud trên thiết bị dùng hệ điều hành IOS
  • Thiết lập thời gian dùng Pin Laptop trên Window 7
  • Deep freeze standard - Phần mềm đóng băng ổ cứng, bảo vệ hệ thống
  • Tạo hiệu ứng ảnh đặc biệt với photoshop (phần 1)
  • Phát hiện và phòng chống phần mềm nghe lén trên điện thoại
  • Lưu trữ và chia sẻ dữ liệu với dịch vụ lưu trữ mediafire
  • Tuỳ chỉnh kết nối WiFi phức tạp trên Windows 8
  • Biên tập, chỉnh sửa hình ảnh với phần mềm miễn phí PhotoScape
Link
Theo báo cáo được công bố hôm 16/9, Samsung đang lên kế hoạch tự sản xuất GPU (chip đồ họa). Đây không phải lần đầu tiên một hãng di động tự sản xuất chip, trước đó ...