Tin tức
  Nội dung đào tạo
  15:40:00 02/03/2016

  Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thái Nguyên tổ chức và liên kết tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức để phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực CNTT-TT. Cụ thể:

  - Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, phổ biến, cập nhật kiến thức và nâng cao kỹ năng trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông phục vụ nhu cầu phát triển lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông của tỉnh.

  - Tổ chức biên soạn các tài liệu, tư liệu tham khảo phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, phổ biến kiến thức về CNTT-TT.

  -  Hợp tác, liên kết với các cơ sở đào tạo trong  thực hiện các chương trình đào tạo ở trình độ cao, bồi dưỡng nâng cao trình độ và kỹ năng về CNTT-TT, khả năng ứng dụng CNTT cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, huyện, thành phố và các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nhằm đẩy mạnh phát triển công nghiệp CNTT-TT và các ngành kinh tế khác của tỉnh.

  Các khóa đào tạo tiêu biểu do trung tâm cũng như phối hợp, liên kết với các cơ sở đào tạo tổ chức thực hiện như:

  - Lập và quản lý dự án đầu tư ứng dụng CNTT.

  - Lập dự toán đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

  - Giám sát thi công dự án đầu tư ứng dụng CNTT.

  - Biên tập tin bài trên trang thông tin điện tử.

  - Quản lý và sử dụng nội dung thông tin số, đảm bảo an toàn thông tin cho người dùng cuối.

  - Tập huấn nâng cao năng lực ứng dụng CNTT&TT các cơ quan nhà nước.

   

  Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

  TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THÁI NGUYÊN

  Địa chỉ: Số 5 - Đường Nha Trang -  TP. Thái Nguyên

  Điện thoại: 02803. 501260 -  Fax: 02803. 658111

  Email: ict@thainguyen.gov.vn