Tin tức
  Phát triển phần mềm
  14:36:00 28/01/2016
  Xây dựng và phát triển các phần mềm quản lý chuyên ngành theo yêu cầu cho các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và các cá nhân.

   

  Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

  TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THÁI NGUYÊN

  Địa chỉ: Số 5 - Đường Nha Trang -  TP. Thái Nguyên

  Điện thoại: 02803. 501260 -  Fax: 02803. 658111

  Email: ict@thainguyen.gov.vn