• Chuẩn Bluetooth phiên bản 5 đã được tiết lộ trên trang web chính thức Bluetooth. Bluetooth 5 được biết là sẽ chính thức được tung ra thị trường "vào cuối năm 2016 đến đầu năm 2017" với nhiều nét cải tiến đột phá như phạm vi kết nối tăng 4 lần, tốc độ tăng gấp 2 lần và mức tăng 800% khả năng phát sóng so với phiên bản tiền nhiệm. 
Link