• Hướng dẫn nhận tin nhắn, thông báo từ thiết bị Android lên màn hình Desktop
  • Cách sao chép, chuyển đổi dữ liệu giữa điện thoại Android máy tính (PC), laptop không cần dùng cáp USB
  • Những ứng dụng miền phí cần thiết trên hệ điều hành IOS
  • Ứng dụng Làm Mát Điện Thoại“Phone cooler master - Device cooler”
  • Tối ưu hóa máy tính với Tuneup Utilities
  • Hướng dẫn xem video hay nghe nhạc từ youtube trên điện thoại Android cả khi màn hình đã tắt
  • Chuyển đổi nhanh file ảnh thành văn bản với Smartphone Android
  • Hướng dẫn sử dụng Office Online trong OneDrive
  • “Trợ lý ảo” cho người Việt sử dụng smartphone Android
Link
 Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã huy động mọi nguồn lực, tiến hành khảo sát và xây dựng phương án triển khai tối ưu bảo đảm thực hiện tốt nhất và kịp thời nhiệm vụ thông tin liên lạc cho sự kiện đối ...